کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک


کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک :

 

کفپوش اپوکسی آنتیاستاتیک کانداکتیو از سه مرحله اصلی تشکیل‌ شده است مرحله اول زیرسازی توسط یک‌ لایه کفپوش اپوکسی معمولی  مرحله دوم نصب شبکه مس  و مرحله سوم اجرای روکش اپوکسی آنتی استاتیک  لایه سوم از ترکیب رزین و هاردنر و الیاف کربن  تشکیل‌ می شود.
 این کفپوش به صورت یکپارچه و بدونه درز قابل ‌اجرا می‌باشد این کفپوش هدایت الکتریسیته ساکن و جریان‌های الکتریکی را از سطح به لایه های زیر منتقل و از طریق شبکه مسی به سیم ارت متصل می‌گردد.
کارشناسان شرکت کفپوش مهندسی پارس در طول این سال ها همواره در تلاشند تا بهترین خدمات را به مشتریان خود عرضه کنند.