کفپوش ضد اسید


کفپوش ضد اسید :کفپوش اپوکسی ضد اسید مهندسی پارس که ه كه بر پايه هاردنر سيكلو آليفاتيك پلی آمین تغییر یافته ورزین اپوكسي نوولاک توليد و ارائه ميگردد ، در ساختار اين محصول از هيچگونه حلال و رقيق كننده واکنشگرا استفاده نشده است و همين امر موجب ميگردد كه ساختارپليمري محصول پس از واكنش بصورت ثابت باقي بماند و خصوصيات شيميائي آن دچار كاهش خواص نگردد ، مقاومت شيميايي فوق العاده ، عدم نفوذپذيري ومقاومت حرارتي عالي اين محصول موجب گشته كه ازآن بعنوان بهترين انتخاب براي محافظت در مقابل عوامل خورنده و آلاينده نام برد .

روکش های اپوکسی ضد اسید مزایای زیادی دارند که نسبت به سایر پوشش های کف ارجح هستند. بتن سطح به علت خاصیت قلیایی ذاتی خود به واسطه وجود ناخالصی های فلزی به راحتی مورد آسیب مواد شیمیایی قرار می گیرد و به سبب سختی و شکنندگی زیاد مقاومت سایشی و ضربه پذیری کمی دارد.