کفپوش ورزشی


کفپوش ورزشی :

 


امروزه همه كارشناسان ورزشي به‌خوبی می‌دانند كه دانش و ورزش از هم جدایی‌ناپذیرند .از حركات ورزشي گرفته تا نوع لباس،كفش ورزشي و زميني كه ورزشكاران روي آن بازي می‌کنند را بايد با دقت موردبررسی قرارداد و بادید تخصصي به آن نگريست .
در ميان اين عوامل كف سالن‌های ژيمناستيك ،بسكتبال ،واليبال ،تنيس روي ميز،بدمينتون و... بايد از چنان كيفيت و كميتي برخوردار باشند تا حركات ورزشي به نحو صحيح و با حداكثر بازدهي انجام گيرد و از صدمات آني يا درازمدت به اعضاء بدن ورزشکاران جلوگيري كند.
از ديدگاه بيومكانيك حركات ورزشكاران نسبت به زمين به دو بخش استاتيك و ديناميك تقسيم می‌شود.
بخش اول شامل حركات خيزشي وجهشی ورزشكار است .در اين حالت بدن ورزشكار از وضعيت استاتيك به وضعيت ديناميك درمی‌آید. اين تغيير وضعيت مستلزم حركاتي است كه اصطلاحاً به آن‌ها استارت STARTING می‌گویند.

در حالت اول بايستي سطح زير پاي ورزشكار به‌قدر كافي سخت و داراي اصطکاک باشد تا نيروهايي كه ورزشكار در منتهي اليه پاشنه و پنجه پاي خود ذخيره كرده است به هنگامی‌که به سطح زير پاي خود منتقل می‌کند با عکس‌العمل سطح زمين هر چه دقیق‌تر در يك راستا منعكس شود تا از برآیند اين نیروها ورزشكار بهترين نتيجه را كه همانا طویل‌ترین خيزش يا بلندترین جهش است به دست آورد .

در حالت دوم هنگامی‌که ورزشكار به سطح زمین‌بر می‌گردد،سطح زير پاي وي بايد به‌قدر كافي انعطاف‌پذیر و ارتجاعي باشد تا ضرباتي كه براثر فرود ورزشكار از طرف زمين به بدن وي وارد می‌شود حتی‌المقدور مستهلك شود تا از صدمات آني يا صدمات جزئي كه در درازمدت آسیب‌های زيادي را براي ورزشكاران به دنبال خواهد داشت ،جلوگيري شود.

لذا ايجاب می‌کند كه کفپوش‌های سالن هاي ورزشي اولاً از مصالحی ساخته شود دارای خاصیت انعطاف پذیری باشد و ثانیاً چندلایه ساخته شود تا هم خاصيت استاتيك و هم‌دینامیک را از خود نشان دهند .  که تمام این مورد را می‌توان در کفپوش های پلی یورتان ورزشی به‌وضوح دید .
بدين منظور شركت مهندسی پارس دو نوع كفپوش پلی یورتان ورزشی ( دارای زیره لاستیکی وبدونه زیره لاستیکی )را در دستور كاری خود قرار داده وآمادگی انجام انواع كفپوشهاي يكپارچه ورزشي پلي يورتان به پشتیوانه علمی وتجربه چندین ساله خود دارا می باشد.