کفپوش پلی یورتان


کفپوش پلی یورتان :

 

یک سیستم کفپوش پلی یورتان مهندسی پارس از واکنش اجزای مختلف پلی ال و ایزوسیانات تشکیل می گردد. مهمترین ویژگی  پلی یور تان  پایین بودن ضریب انتقال حرارتی می باشد در این محصول همچنین از عوامل پف زا، کاهش دهنده کشش سطحی ، کاتالیزور و سایر افزودنی ها ، در موارد کاربردی مختلف، قابل افزودن به این فرمولاسیون هستند.

افزودنی هایی همچون مواد رنگی، پایدار کننده اشعه ماوراء بنفش، تاخیر اندازهای شعله و پرکننده ها در ترکیبات پلی یورتانی استفاده می شوند که استفاده از هر کدام باعث تغییر خواص شیمایی و فیزیکی محصول نهایی میگردد.  کفپوش پلی یورتان به دلیل داشتن خواص و ویژگیهای انحصاری آن در جهان سالیان طولانی است که در صنایع برودتی مورد استفاده قرار می گیرد . ضریب انتقال حرارت این عایق 0.016Kcal/m.h.cº می باشد که این عایق را از  عایق های دیگر متمایز می کند.